สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สกู๊ป กปร .กับงานของในหลวง ตอนที่ 44 สำนักงาน กปร.และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี


ตอนที่ 44 สำนักงาน กปร.และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี