สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จดหมายข่าวสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ตุลาคม 2562)