สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไมค์ประชุมพร้อมเครื่องควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ตุลาคม 2562)