สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนกรกรฎาคม 2561 (6 สิงหาคม 2561)

สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนกรกรฎาคม 2561

 

ประกาศ ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2561

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ