สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณและเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 กันยายน 2564)