สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 


 Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.