สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ นายสมบูรณ์ วงศ์กาด รองเลขาธิการ กปร. นางประพิณ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นางสาวจำเนียร เพียรไม่คลาย ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผล และนางสาวสายพิณ สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.