สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 สำนักงาน กปร. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กปร. ครบรอบ 38 ปี โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.