สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ