ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายหทัย วสุนันต์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 2/2566 ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

สำนักงาน​ กปร.​ จัดประชุมหารือเตรียมการจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 2/2566 ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7​ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายหทัย วสุนันต์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 2/2566 ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ที่จัดให้มีขึ้น ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ รวมถึง การอบรมหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกของหน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 สำนักงาน กปร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)