ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง สะพานเหล็กข้ามห้วยโรคี่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพระราชดำริให้ใช้เป็นทางสัญจรเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเดินทางไปรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานร้อยละ 40 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2566

นอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงพยาบาลสังขละบุรี ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาล โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ให้ข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ กปร. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ปี 2566 ประกอบด้วยการจัดทำแพสูบน้ำ และถังเก็บน้ำ ขนาด 500 ลบ.ม. จำนวน 1 ใบ และขนาด 100 ลบ.ม. จำนวน 2 ใบ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ 10