สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. พร้อมคณะผู้บริหาร วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร