สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารสำนักงาน กปร. ร่วมพิธีถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

    วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารสำนักงาน กปร. ร่วมพิธีถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.