สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มอบของขวัญและของรางวัลให้กับโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ และโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และการจัดการแข่งขันกีฬาสี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.