สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 สำนักงาน กปร. รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Ethyl Alcohol 72 % จำนวน 200 ลิตร จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็นขนาด 30 ลิตร จำนวน 6 ถัง และ 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้ทำความสะอาด และความปลอดภัยของบุคลากรภายในสำนักงาน กปร.

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.