สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดงานวันทำบุญเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 39 ปี สำนักงาน กปร. โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหาร อดีตเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมงานทำบุญในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.