สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการ กปร. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ภาพรวมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 10 (นบร. 10) ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร.

    วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการ กปร. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ภาพรวมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 10 (นบร. 10) ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร.

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน

 

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "S พรมปา นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์"

 

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง

 

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.