สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

    วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.