สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. นำโดย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

“โครงการจิตอาสาสำนักงาน กปร. เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถวายเป็นประราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบสวนหลวงพระราม 8 กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.