สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1,015 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ที่ 11 (ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพาย และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกันนี้ได้มอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กเล็กของโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา และเด็กด้อยโอกาสมูลนิธิบ้านสานฝัน จำนวน 116 คน ซึ่งราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.