สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำโดย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ และอดีตประธาน กปร. ที่ถึงแก่อสัญกรรม ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร