สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติตตามสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อรับทราบ สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง

แผนการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และสถานการณ์น้ำในบึงบอระเพ็ด รวมถึงการบริหารจัดการการปลูกพืชฤดูแล้งของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.