ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

 

 

 


Cr. สำนักงาน กปร.