สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเสนอโครงการ (ฎีกา) ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการ (ฎีกา) ของสำนักงาน กปร. ในการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร.

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเสนอโครงการ (ฎีกา) ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการ (ฎีกา) ของสำนักงาน กปร. ในการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร.

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 


 Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.