สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ท้องสนามหลวง นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

  จากนั้น เวลา 08.00 น. เลขาธิการ กปร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแห่งแผ่นดิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.