สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. นางสาววัชรี วัฒนไกร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาฯ และ นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำนักงาน กปร.

ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.