สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 กับกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และสภาสังคมสงเคราะห์ พระราม 6 กรุงเทพฯ

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.