ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. จัดประชุมหารือเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงาน กปร. จัดประชุมหารือเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมแนะแนวทางการศึกษาโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก 67 ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก 67 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงาน กปร.

โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม