ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงาน กปร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการกปร. พร้อมด้วย นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และผู้แทนกรมชลประทาน ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร.