ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม​โครงการ​รณรงค์​ปลูก​ต้นไม้และบำรุงรักษา​ เนื่องในโอกาสวันคล้าย​วันพระ​ราช​สมภพ​สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เทพ​รัตนราชสุดา​ ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม​โครงการ​รณรงค์​ปลูก​ต้นไม้และบำรุงรักษา​ในวันสำคัญ​ประจำปี ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันคล้าย​วันพระ​ราช​สมภพ​สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เทพ​รัตนราชสุดา​ ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 2 เมษายน​ 2567 นายศุภรัชต์ อินทราวุธ รองเลขาธิการ​ กปร. เป็น​ประธาน​การจัดกิจกรรม​โครงการ​รณรงค์​ปลูก​ต้นไม้และบำรุงรักษา​ในวันสำคัญ​ประจำปี ครั้งที่ 1 ประจำ​ปีงบประมาณ​ 2567 เนื่องในโอกาสวันคล้าย​วันพระ​ราช​สมภพ​สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เทพ​รัตนราชสุดา​ ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่โครงการ​ส่งเสริม​การเรียนรู้​เพื่อ​การอนุรักษ์​และฟื้นฟู​สิ่งแวดล้อม​อันเนื่อง​มาจาก​พระราชดำริ​ จังหวัดตาก เพื่อถวายเป็น​พระราช​กุศล​และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุ​ณ​ โดยมีนายสุทัศน์ ​ตั้ง​พิพัฒน์​พงศ์​ ผู้อำนวยการ​กอง​ประสานงาน​โครงการ​พื้นที่ ​3 นายกาน​ดิษฏ์ สิงหากัน ผู้​อำนวยการ​โครงการ​ส่งเสริม​การเรียนรู้​เพื่อ​การอนุรักษ์​และฟื้นฟู​สิ่งแวดล้อม​อันเนื่อง​มาจาก​พระราชดำริ หัวหน้าส่วนราชการ​ ตำรวจ ทหาร ประชาชน นักเรียน ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน 300 คน ปลูกและบำรุงรักษา​ต้นไม้ จำนวน 4 ไร่ ได้แก่ ต้นแดงซึ่งเป​็นต้นไม้ประจำจังหวัด จำนวน 150 ต้น และหว้า จำนวน 150 ต้น โดยหว้าเป็​นพืชพื้นถิ่นสามารถเจริญ​เติบได้ดีและเป็​นพืชอาหารสัตว์​ป่า เพื่อเป็​นการสนองพระราช​ดำริ​สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เทพ​รัตนราชสุดา​ ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ​สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวให้แก่ประชาชน และราษฎร