ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงาน กปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกันคัดแยกสิ่งของบริจาค เพื่อนำไปมอบให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป