สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กปร. เผย "โครงการพระราชดำริ" ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต-อาชีพชาวไทย (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยรัฐ)

https://www.thairath.co.th/news/local/2217961