ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

'กล้วยไม้รองเท้านารี'..มงกุฎแห่งยอดดอยสู่ธุรกิจชุมชน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์แนวหน้า)

https://www.naewna.com/likesara/712348/preview