ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “หญ้าแฝกใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดี น้ำยั่งยืน” (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

https://siamrath.co.th/n/511331