สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวสังคม...ประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดนิทรรศการ 37 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ไทยโพสต์ วันที่ 05/11/2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์   ฉบับวันที่   5 พฤศจิกายน  2562