สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวสังคม...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้การต้อนรับคณะมาศึกษาดูงาน (ไทยโพสต์ 04/11/2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์    ฉบับวันที่   4  พฤศจิกายน  2562