สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวสังคม....เจ้าหน้าที่ศูนย์พิกุลทองฯลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการบัตรดินดี (ไทยโพสต์ 06/11/2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  6 พฤศจิกายน   2562