ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คืบหน้าการพัฒนา ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำในลุ่มน้ำชี (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

https://siamrath.co.th/n/347045