สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ชาวตะเคียนปม อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน ไม่อดอยากในสถานการณ์โควิด-19 (สยามรัฐ 14-01-2565)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ฉบับวันที่ 14 มกราคม 2564