สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ชาวสวนผลไม้ คลองใหญ่ จ. ตราด ปลื้มใจ วันนี้มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ ผลผลิตดี มีรายได้ต่อเนื่อง (สยามรัฐ 07-04-2564)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ    ฉบับวันที่  7 เมษายน  2564