สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ชาวสวนผลไม้ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ปลื้มใจ วันนี้มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ ผลผลิตดี มีรายได้ต่อเนื่อง (เผยแพร่ทางเว็บไซต์พิมพ์ไทย)

https://www.pimthai.co.th/66196