สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ จ. ชัยภูมิ (ไทยโพสต์ 06/11/2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์   ฉบับวันที่ 6  พฤศจิกายน  2562