สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ต้นน้ำชุมทางแผ่นดินกลาง3จ.กระบี่ สุราษฎร์ฯ นครศรีฯ วันนี้อยู่ดีมีสุข ผเผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

https://siamrath.co.th/n/492945