สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นำน้ำจากโครงการอันเนื่องฯช่วยบุรีรัมย์พ้นวิกฤติภัยแล้ง ปี 63 (ไทยโพสต์ 21/03/2563)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์   ฉบับวันที่  21 มีนาคม  2563