สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ภาพข่าว...ผู้อำนวยการศูนย์ภูพานฯ ร่วมกิจกรรม ลงแขกหว่านปอแทือง (ไทยโพสต์ 01-12-2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์    ฉบับวันที่  1 ธันวาคม  2562