สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ภาพข่าว... มอบรางวัลค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) (ไทยโพสต์ วันที่ 14/10/2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  14  ตุลาคม  2562