สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

มิติใหม่ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ( RDPB CAMP ) ปี 64 ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal ) (ไทยโพสต์ 24-12-2564)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  24 ธันวาคม  2564