ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ สู่การทำกินอย่างยั่นยืน (สยามรัฐ 13-03-2566)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2566