สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ล่องใต้ดูโรงการพระราชดำริที่ จ.ตรัง อ่างนบ้านห้วยต่อน้อย ช่วยชีวิตชุมชน (คมชัดลึก07-09-2562)


หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  ฉบับวันที่  7 กันยายน  2562