สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศึกษาปลูกผักกูดในที่ดินเปรี้ยวจัด พบปลูกได้ ใช้ทุนน้อย ขายได้ราคาดี มีกำไร (เผยแพร่ทางเว็บไซต์คมชัดลึก)

https://www.komchadluek.net/news/agricultural/435091